028 3979 8335

Chồng giữ hết giấy tờ, vợ có làm thủ tục xin ly hôn được không?

Tôi kết hôn với anh A vào năm 2021, chúng tôi có 01 con chung...

Chồng vay tiền để đánh bạc, vợ có nghĩa vụ phải trả nợ không?

Chào Luật sư, vợ chồng tôi kết hôn từ năm 2019. Những ngày đầu, cuộc...

Trong thời kỳ hôn nhân có được yêu cầu chia tài sản chung không?

Bạn N.T.K ở tỉnh L.A hỏi:    Tôi và chồng tôi đăng ký kết hôn...

Quyền nuôi con khi ly hôn

Anh A ở Quận 11, thành phố H hỏi:   Tôi và vợ tôi kết hôn...

Yêu cầu tăng mức cấp dưỡng cho con sau ly hôn

Chị M.T.P ở Quận BT, Thành phố H hỏi: Vợ chồng chúng tôi đã ly...

Mất bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có được yêu cầu ly hôn

Vợ chồng chúng tôi lấy nhau đã lâu và có tiến hành đăng ký kết...

Có được thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn ???

Tôi và chồng tôi ly hôn năm 2008, do thời điểm ly hôn công việc...

Có được thay đổi mức trợ cấp nuôi con sau khi ly hôn ???

Bà N.K.A ở quận 3 hỏi. Tôi và ông T.Q kết hôn vào năm 2008....