028 3979 8335

PHẦN 3: TÓM TẮT NỘI DUNG BẢN ÁN SƠ THẨM

Theo Bản án sơ thẩm số 128/2023/HS-ST ngày 11/9/2023 Tòa án Nhân dân thị xã...

PHẦN 2: QUAN ĐIỂM, NỘI DUNG LUẬN CỨ BÀO CHỮA

Trước khi đi vào đăng tải toàn văn bản luận cứ bào chữa bảo vệ...

PHẦN 1: TÓM LƯỢT NỘI DUNG VỤ ÁN THEO CÁO TRẠNG

Trước năm 2018, bị cáo Lê Thái Thiện đã cho nhiều người vay tiền với...

VỤ ÁN LÊ THÁI THIỆN VÀ LÊ THÁI PHONG – THỰC TIỄN VÀ PHÁP LÝ

Gần đây, TAND T.x Phú Mỹ đã đưa ra xét xử theo trình tự sơ...

Tranh chấp hợp đồng do chi nhánh ký thì khởi kiện ai và khởi kiện tại Tòa án nào?

Công việc kinh doanh ngày càng phát triển nên các doanh nghiệp thường muốn mở...

Tự do hợp đồng, tôn trọng và giới hạn tự do hợp đồng

  Hợp đồng là một trong những định pháp lý có bề dày lịch sử....

Phạm tội cố ý gây thương tích hay giết người ? (Bài số 3)

Ls. Ths Phùng Thị Hòa Trưởng văn phòng luật sư Chợ Lớn Với tư cách...

Án hành chính và thực tiễn xét xử

                             ...

Hòa giải trong thực tiễn pháp lý

Ls Chu Văn Hưng – Văn phòng luật sư Chợ Lớn 1. Hòa giải tranh chấp đất...