028 3979 8335

Không thỏa thuận Trọng tài thì có được giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài không?

Tôi là Giám đốc Công ty X. Ngày 01/01/2024 Công ty chúng tôi có ký...

Có được phạt vi phạm hợp đồng khi các bên không thỏa thuận?

Câu hỏi: Tôi là Giám đốc Công ty TNHH MTV A, lĩnh vực hoạt động...

Một Người Được Thành Lập Bao Nhiêu Công Ty ?

Câu hỏi: Một người có thể thành lập tối đa bao nhiêu doanh nghiệp? Luật...

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác...

Hình thức công ty cổ phần quy định như thế nào?

Khái niệm Công ty cổ phần? 1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong...

Những trường hợp nào không được thành lập Công ty?

Những trường hợp không được thành lập Công ty bao gồm: 1. Tổ chức, cá...

Một doanh nghiệp được phép lập bao nhiêu văn phòng đại diện?

Câu hỏi: Một Công ty được lập bao nhiêu văn phòng đại diện? Trả lời:...

Công Ty TNHH Có Thể Thuê Giám Đốc?

Câu hỏi: Công ty TNHH có thể thuê Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều...

Điều kiện chào bán cổ phần riêng lẻ

Điều kiện chào bán cổ phần riêng lẻ Câu hỏi: Xin luật sư cho biết...

Thủ tục thừa kế phần vốn góp

Công ty chúng tôi là công ty TNHH có thành viên vừa bị tai nạn...