028 3979 8335

Không thỏa thuận Trọng tài thì có được giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài không?

Tôi là Giám đốc Công ty X. Ngày 01/01/2024 Công ty chúng tôi có ký hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty A. Nay các bên phát sinh tranh chấp và đều muốn lựa chọn Trọng tài thương mại để giải quyết. Tuy nhiên, trong hợp đồng các bên lại không có điều khoản thỏa thuận về vấn đề này. Luật sư cho tôi hỏi, nếu không có thỏa thuận thì có thể thỏa thuận lựa chọn Trọng tài để giải quyết tranh chấp không?

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Văn phòng luật sư Chợ Lớn. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau: 

Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy định của pháp luật. Tại khoản 1 Điều 5 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định về điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài như sau:

“1. Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.”

Căn cứ theo quy định trên thì tranh chấp chỉ được giải quyết bằng Trọng tài khi đáp ứng 02 điều kiện sau:

– Thứ nhất, tranh chấp thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài;

– Thứ hai, các bên có thỏa thuận trọng tài theo quy định của pháp luật.

Đối với điều kiện thứ hai, pháp luật quy định các bên có quyền lập thỏa thuận Trọng tài trước hoặc sau khi phát sinh tranh chấp.

Theo dữ kiện mà bạn cung cấp, các bên không có thỏa thuận Trọng tài trong hợp đồng, khi phát sinh tranh chấp muốn lựa chọn Trọng tài để giải quyết tranh chấp. Căn cứ khoản 1 Điều 16 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định:

“Thỏa thuận trọng tài có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng.”

Trường hợp này, các bên vẫn có quyền lựa chọn Trọng tài để giải quyết tranh chấp bằng cách lập một thỏa thuận riêng về vấn đề này.

Lưu ý: Thoả thuận Trọng tài phải được xác lập dưới dạng văn bản hoặc các hình thức hợp pháp khác được quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Trọng tài thương mại 2010.

Xin được gửi đến bạn nội dung tư vấn của Văn phòng Luật sư Chợ Lớn. Trong trường hợp bạn có nhu cầu tư vấn sâu hơn bạn vui lòng liên hệ đến số hotline hoặc đến trực tiếp trụ sở văn phòng tại 35 Trần Thiện Chánh, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xin trân trọng kính chào./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *