028 3979 8335

PHẦN 6: THỰC CHẤT VỀ BIỆT THỰ “DÁT VÀNG”

Ông Lê Thái Thiện được nhiều người biết đến với việc xây dựng căn biệt...

PHẦN 5: QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN

Theo Bản án sơ thẩm số 128/2023/HS-ST ngày 11/9/2023 Tòa án Nhân dân thị xã...

PHẦN 4: DƯ LUẬN XÃ HỘI VÀ TRUYỀN THÔNG

Dư luận xã hội đã có nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến vụ...

PHẦN 3: TÓM TẮT NỘI DUNG BẢN ÁN SƠ THẨM

Theo Bản án sơ thẩm số 128/2023/HS-ST ngày 11/9/2023 Tòa án Nhân dân thị xã...

PHẦN 2: QUAN ĐIỂM, NỘI DUNG LUẬN CỨ BÀO CHỮA

Trước khi đi vào đăng tải toàn văn bản luận cứ bào chữa bảo vệ...

Kỷ niệm 19 năm thành lập Văn phòng Luật sư Chợ Lớn

Sáng ngày 29/10/2023, buổi kỷ niệm 19 năm thành lập Văn phòng Luật sư Chợ...

Những điểm mới trong Luật tố tụng dân sự

Quốc hội đã thông qua Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều...

Doanh nghiệp làm gì để xử lý khủng hoảng?

LS PHÙNG THỊ HÒA (thành viên ban giám khảo) – Bài viết trích từ Website: http://phapluattp.vn/phap-luat/doanh-nghiep-lam-gi-de-xu-ly-khung-hoang-606187.html...