028 3979 8335

Thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp

Chị Trần Thanh Trúc ở Tp. Hồ Chí Minh có hỏi: Tôi việc tại quận...

Bảo hiểm thất nghiệp có được bảo lưu

Anh Lê Hoài Nam ở Bình Dương có hỏi: Tôi đã đóng BHTN được 28 tháng vừa...

Xây dựng thang bảng lương trong doanh nghiệp

Công ty CPDV M K hỏi: “M K là công ty cổ phần nhưng trước...

Làm sao để NLĐ đương phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật ?

Em làm việc tại Công ty cơ trụ sở ở Quận 1, Tp.HCM từ năm...

Hợp đồng lao động có thời hạn 1 tháng trở lên phải đóng bảo hiểm xã hội?

Tôi tên là Trần Thị Bình, hiện đang là nhân sự phụ trách mảng lao...

Chế độ thai sản đối với nam quy định như thế nào?

Kể từ ngày 1/1/2016, khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (Khoản 2, Điều...