028 3979 8335

Bảo hiểm thất nghiệp có được bảo lưu

Anh Lê Hoài Nam ở Bình Dương có hỏi: Tôi đã đóng BHTN được 28 tháng vừa rồi tôi đã nghỉ việc tại công ty, nhưng khi tôi đi đăng ký để hưởng chế độ BHTN thì được trung tâm đăng ký BHTN giải thích tôi đã hết thời hạn đăng ký BHTN theo qui định của pháp luật nên không đăng ký và hưởng BHTN được. Vậy thời gian tôi đã đóng BHTN trước đây được tính như thế nào?

Vấn đề của Anh được chuyên viên tư vấn pháp luật Lý Ngọc Tiệp – Văn phòng luật sư Chợ Lớn trả lời:

Theo qui định tại khoản 1 điều 81 Luật Bảo Hiểm Xã Hội năm 2007 và khoản 1 điều 15 Nghị Định 127/2008 NĐ-CP ngày 12/12/2008 ( có hiệu lực ngày 01/01/2009) thì thời gian anh đã tham gia đóng BHTN được 28 tháng ( nhưng chưa đăng ký hưởng BHTN trong thời gian đó ) sẽ được bảo lưu trong vòng 24 tháng. Như vậy, nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày anh chấm dứt hợp đồng lao động, chốt sổ BHXH anh tiếp tục tham gia đóng BHTN thì sẽ được cộng dồn thời gian đóng BHTN trước đó vào cho anh. Ngược lai nếu trong vòng 24 tháng đó mà anh không tham gia đóng BHTN thì thời gian BHTN đã đóng đương nhiên không còn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *