028 3979 8335

Chế độ thai sản đối với nam quy định như thế nào?

Kể từ ngày 1/1/2016, khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (Khoản 2, Điều 34) có hiệu lực quy định: Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, cụ thể như sau:

–        Lao động nam được nghỉ 05 ngày làm việc trong trường hợp người vợ sinh thường;

–        Lao động nam được nghỉ 07 ngày làm việc trong trường hợp người vợ sinh phẫu thuật hoặc vợ sinh con dưới 32 tuần tuổi;

–        Lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc trong trường hợp người vợ sinh đôi, vợ sinh con 3 trở lên cứ thêm mỗi con thì người lao động nam nghỉ thêm 3 ngày làm việc;

–        Lao động nam được nghỉ 14 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Ngoài ra, trong trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con theo quy định tại Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *