028 3979 8335

PHẦN 1: TÓM LƯỢT NỘI DUNG VỤ ÁN THEO CÁO TRẠNG

Trước năm 2018, bị cáo Lê Thái Thiện đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất 3.000đ – 3.500đ/ 1triệu/ 1 ngày. Bị cáo Lê Thái Phong cho vay với mức lãi suất 10%/tháng. Việc cho vay của các bị cáo với mức lãi suất như trên, không vi phạm pháp luật hình sự.

Từ ngày 01/01/2018, Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 có hiệu lực pháp luật, thì hành vi cho vay với mức lãi suất như nói ở trên của 02 bị cáo đã cấu thành tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” được quy định tại Điều 201 BLHS.

Đồng thời, trong quá trình cho vay – trả, do nhiều người đi vay dùng tiền để đầu tư, nhận chuyển nhượng bất động sản là nhà đất, nhưng sau đó, thị trường bất động sản đóng băng, không có tiền và lãi trả cho bị cáo Thiện nên đã dùng các tài sản này để cấn trừ cho bị cáo Thiện.

Vì vậy, ngoài hình vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, cáo trạng số 31/CT – VKS ngày 14/2/2023 của Viện kiểm sát nhât dân Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn quy kết bị cáo Thiện phạm tội “Rửa tiền”, bị cáo Phong đồng phạm giúp sức đối với tội “Rửa tiền”.

Trên cơ sở kết quả điều tra, cáo trạng đã xác định:

Lê Thái Thiện hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền, lấy lãi suất cao, mức lãi suất do Thiện và người vay tiền thỏa thuận. Trong đó, có nhiều khoản vay với lãi suất 3.000đ – 3.500đ/ 1triệu/ 1 ngày. Trong thời hạn 10 ngày thanh toán tiền gốc, lãi một lần. Nếu không thanh toán được thì số tiền lãi sẽ cộng dồn vào số tiền gốc và lập hợp đồng vay tiền mới. Đến năm 2018, Thiện để con trai là Lê Thái Phong giúp Thiện thực hiện các hoạt động, giao dịch liên quan đến việc cho vay và thu hồi nợ. Những người vay tiền đã thanh toán trực tiếp hoặc qua ngân hàng cho Thiện và Phong. Khi những người vay tiền không còn khả năng thanh toán, đã dùng những tài sản của mình như nhà đất, vật liệu xây dựng để cấn trừ các khoản nợ gốc và lãi cho Thiện.

  1. Đối với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
  • Đối với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong.

Với cách thức thủ đoạn vay tiền như đã nói ở trên Lê Thái Thiện đã cho 09 người vay tiền, lấy lãi suất cao, để thu lợi bất chính đó là các ông/bà: vợ chồng ông bà Lưu Ngọc Tư, Siêu Thị Linh Trang; vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Xuyến, Nguyễn Thị Nhài Linh; vợ chồng ông bà Trần Quốc Phú, Võ Thị Kim Hoài; vợ chồng ông bà Phạm Quang Viên, Ngô Thị Lệ Hằng; vợ chồng ông bà Cù Hải Nam, Nguyễn Thị Kim Thanh; ông Trần Thành Lễ; vợ chồng ông Mai trọng Tài, Trần Thị Ngọc Thảo; bà Đỗ Thị Ngọc Tuyết; bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch với tổng số tiền là: 324.515.000.000 đồng. Trong đó đối với các khoản vay 3.000đ / 1triệu/ 1 ngày thì lãi suất cho vay là 109,5%/năm; đối với các khoản vay 3.500đ / 1triệu/ 1 ngày thì lãi suất cho vay là 127,75%/năm. Như vậy, tất cả khoản vay tiền Thiện cho những người vay đều vượt quá 05 lần lãi suất cho vay theo quy định của BLDS hiện hành.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Thiện đã thu về được tổng số tiền gốc, kể cả việc cấn trừ nợ bằng tài sản với số tiền 279.120.000.000 đồng và số tiền lãi 122.792.682.452 đồng. Như vậy, tổng số tiền Thiện thu lợi bất chính là 98.234.145.962 đồng.

Hiện một số người vay gồm: Bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch nợ số tiền là 8.866.000.000 đồng, bà Đỗ Thị Ngọc Tuyết còn nợ số tiền là 6.759.000.000 đồng, Võ Thị Kim Hoài nợ số tiền gốc là 9.600.000.000 đồng, ông Mai trọng Tài nợ số tiền là 12.070.000.000 đồng, và ông Trần Thành Lễ nợ số tiền gốc là 8.100.000.000 đồng. Tổng số tiền chưa trả Thiện là 45.395.000.000 đồng.

Lê Thái Phong có hành vi giúp sức, cụ thể từ năm 2018 đến năm 2020, Lê Thái Phong, được Thiện cho đứng ra thay mặt Thiện đứng tên trên các hợp đồng vay tiền, nhận tiền vay của nhiều người, sau đó chuyển cho người khác vay lại, nhằm hưởng chênh lệch lãi suất. Lê Thái Phong còn đứng ra nhận số tiền trả nợ gốc – lãi, nhận ủy quyền chuyển nhượng các bất động sản của vợ chồng ông Viên, vợ chồng ông Tư để đảm bảo cho các khoản vay, đồng thời cấn trừ các khoản nợ.

  • Đối với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Lê Thái Phong.

Ngoài việc giúp sức Lê Thái Thiện như đã nói ở trên từ năm 2018 đến năm 2020 Lê Thái Phong đã cho 23 người khác nhau vay tiền gồm: Bà Trần Thị Đào, ông Thái Hồng Anh, bà Nguyễn Thụy Mỹ Linh, bà Đặng Thị Hồng Nhung, ông Phan Công Ngà, ông Nguyễn Văn Cường, ông Lã Văn Vương, ông Ngô Văn Trường, ông Lê Mạnh Tùng, ông Hoàng Thanh Phương, ông Lê Bình Thuận, ông Nguyễn Thanh Dương, ông Nguyễn Duy Chinh, ông Nguyễn Văn Toàn, ông Nguyễn Anh Tuấn, bà Trần Thị Phương Dung, ông Nguyễn Hùng Lê Trịnh Đại Phi, ông Nguyễn Quang Vinh, bà Phạm Thị Nhung, bà Bùi Thị Phương Thảo, ông Lê Vũ Định, ông Trần Văn Hưng, bà Nguyễn Thị Trang với lãi suất cho vay là 9% – 10%/ 1 tháng, tức là từ 108% – 120%/ 1 năm, với tổng số tiền là 1.129.500.000 đồng. Tổng số tiền Phong đã nhận lại là 1.447.660.000 đồng, trong đó tiền gốc là 831.000.000 đồng, tiền lãi là 616.660.000 đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính là 493.328.000 đồng.

  1. Đối với hành vi “Rửa tiền”

Lê Thái Thiện đã sử dụng các khoản tiền từ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự mà có để nhận chuyển nhượng các bất động sản và mua vật liệu xây dựng của người vay tiền là vợ chồng ông Lưu Ngọc Tư, vợ chồng ông Phạm Quang Viên, vợ chồng ông Nguyễn Văn Xuyến. Lê Thái Thiện đã yêu cầu những người vay trên phải thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất bằng hình thức ký các hợp đồng ủy quyền cho Lê Thái Phong được toàn quyền thực hiện các quyền – nghĩa vụ của chủ sử dụng đất theo pháp luật hiện hành. Sau khi những người vay trên mất khả năng thanh toán, Thiện đã yêu cầu những người vay trên phải cấn trừ bằng các tài sản trên.

Phong đã thực hiện việc ký các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Lê Thị Thu Hà (con gái Thiện) hoặc những người vay tiền ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho vợ chồng Phong, Quỳnh; Hà; Thiện, Soi.

Giá trị tài sản cấn nợ với các khoản vay của vợ chồng ông Tư là 108.020.507.452 đồng, của vợ chồng ông Viên là 34.000.000.000 đồng, của vợ chồng ông Xuyến là 51.851.000.000 đồng. Tổng giá trị tài sản dùng vào việc phạm tội là: 193.871.507.452 đồng.

Như vậy từ ngày 01/01/2018 đến ngày 01/12/2020, Thiện, Phong đã thực hiện hành vi rửa tiền bằng hình thức sử dụng số tiền có được từ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là 193.851.507.452 đồng vào việc nhận chuyển nhượng nhà đất, mua bán vật liệu xây dựng của vợ chồng ông Tư, vợ chồng ông Viên, vợ chồng ông Xuyến, đủ yếu tố cấu thành tội “Rửa tiền”.

Căn cứ vào các tình tiết chứng cứ nêu trên VKSND T.x Phú Mỹ đã truy tố để đưa ra xét xử đối với các bị can Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và tội “Rửa tiền” theo quy định tại khoản 2 Điều 201 và khoản 3 Điều 324 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *