DỊCH VỤ PHÁP LÝ

 1. Tranh tụng:
 • Cử Luật sư tham gia tranh tụng và bào chữa cho bị can, bị cáo trong các vụ án hình sự tại Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án…từ giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử.
 • Cử Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong vụ án dân sự, kinh doanh – thương mại, lao động, hành chính…tại Tòa án, Viện kiểm sát…xuyên suốt quá trình giải quyết vụ án.
 • Cử Luật sư đại diện ủy quyền cho cá nhân, tổ chức tham gia trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh – thương mại, lao động, hành chính….

 1. Tư vấn pháp luật:
 • Tư vấn doanh nghiệp:

Tư vấn pháp luật thường xuyên và theo vụ việc trên tất cả các lĩnh vực:

 • Tổ chức, Quản lý, Điều hành doanh nghiệp;
 • Lao động;
 • Kinh doanh – Thương mại…

Thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của Doanh nghiệp:

 • Thành lập doanh nghiệp; thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi thành viên, cổ đông, tăng vốn…
 • Đại diện Doanh nghiệp tham gia đàm phán, thương lượng ký kết hợp đồng và giải quyết các tranh chấp phát sinh.
 • Tư vấn pháp lý cho cá nhân:
 • Tư vấn trực tiếp tại trụ sở Văn phòng;
 • Tư vấn qua mail, telephone, fax,…
 • Tư vấn pháp lý miễn phí cho người nghèo theo Chương trình của Báo Pháp Luật Tp. Hồ Chí Minh.
 1. Dịch vụ pháp lý khác:
 • Cung cấp và hướng dẫn thực hiện các thủ tục: Mua bán, tặng cho tài sản; Kê khai di sản thừa kế; di chúc; kết hôn có yếu tố nước ngoài; hồi hương; nhập, thôi quốc tịch Việt Nam, xin cấp lý lịch tư pháp…
 • Tham gia trong giai đoạn tiền tố tụng: giải quyết khiếu nại, tố cáo… ở các cơ quan nhà nước: Ủy ban nhân dân, Cơ quan điều tra….